مش / توری نیکل

يكي از كاربردهاي مش الكترود، توليد باتری و سلول سوختی می‌باشد. مشهورترين الکترودهای مش، مش الکترود تيتانيوم، مش الکترود نيکل و مش الکترود مسی هستند.