کاتد مس

نوعی از مس است که خلوصی برابر 99.95% دارد. كاتد مس، از مس و در فرآيند پالايش الکتروليتی و در حرارت بسيار بالا تولید می‌شود. برای به دست آوردن آن، ناخالصی‌ها را طی 2 مرحله از سنگ معدنی مس جدا می‌نمايند. در فرآيند اول، آن را ذوب  و سپس در فرآيند بعدی، آن را الکتروفاينينگ …

کاتد مس ادامۀ مطلب »